اعضای تیم

خانه عناصر اعضای تیم

اطللاعات پوششی

Blank Image

لیپولیز و درمان انواع سلولیت ، غبغب و چربی های فیبروزه زیرشکم تقویت رگ های خونی سفت کردن پوست

adipo fit

Blank Image

از بین برنده چربی های موضعی کاهش ایجاد سلولیت اصلاح ساختار پوست آبرسانی و استحکام بافت پوست عادی کردن فعالیت های چربی سوزی در پوست باز کردن عروق و تخلیه سیستم لنفاوی

lipo drain

Blank Image

احیاء پوست برای جلوگیری و کاهش علائم افزایش سن تحریک سلول های بنیادی ازبین بردن رادیکال های آزاد و کاهش فرآیند اکسیداسیون تحریک سنتز کلاژن و سفت کردن پوست درمان و آرام بخش برای پوست تحریک شده و آسیب دیده سرم مغذی پوست

ageless

جزئیات پوشش

Blank Image

لیپولیز و درمان انواع سلولیت ، غبغب و چربی های فیبروزه زیرشکم تقویت رگ های خونی سفت کردن پوست

adipo fit

Blank Image

از بین برنده چربی های موضعی کاهش ایجاد سلولیت اصلاح ساختار پوست آبرسانی و استحکام بافت پوست عادی کردن فعالیت های چربی سوزی در پوست باز کردن عروق و تخلیه سیستم لنفاوی

lipo drain

Blank Image

احیاء پوست برای جلوگیری و کاهش علائم افزایش سن تحریک سلول های بنیادی ازبین بردن رادیکال های آزاد و کاهش فرآیند اکسیداسیون تحریک سنتز کلاژن و سفت کردن پوست درمان و آرام بخش برای پوست تحریک شده و آسیب دیده سرم مغذی پوست

ageless

استایل چرخ و فلک

استایل کلاسیک

Blank Image

adipo fit

Blank Image

lipo drain

Blank Image

ageless

Blank Image

no gravity

استایل خلاقانه

Blank Image

adipo fit

Blank Image

lipo drain

Blank Image

ageless

Blank Image

no gravity

استایل سایه پررنگ

Blank Image

adipo fit

Blank Image

lipo drain

Blank Image

ageless

Blank Image

no gravity